BANNER

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
Požární ochrana (PO)

Zajišťuje a provádí servis BOZP a PO včetně poradenské služby jako podnikatel (OSVČ) pro právnické osoby a podnikající osoby (OSVČ) ve všech sférách pracovních činností od roku 1992 (např. státní správa, školství, zdravotnictví, stavebnictví, kovoobrábění, dřevo obrábění, doprava a skladování apod.). Od roku 1983 do roku 1992 pracoval Ing. M. Kolesa jako technik bezpečnosti práce a požární ochrany ve stavebnictví, lesnictví a zdravotnictví. Ing. M. Kolesa zastupuje klienty při kontrolách státního odborného dozoru, kterým je Oblastní inspektorát práce (OIP), Hasičský záchranný sbor (HSZ) a Krajská hygienická stanice (KHS). Ing. M. Kolesa po dohodě navštíví pracoviště klienta, kde provede kontrolu a upozorní na nedostatky. Zavede ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci agendu BOZP a PO a rovněž provede školení zaměstnanců dle konkrétních požadavků klienta. Po celou dobu smluvního vztahu spolupracuje s klientem při odstraňování zjištěných závad.

spolupráce

ITI - Integrovaná technická inspekce spol. s.r.o. www.itiv.cz

ITI - Integrovaná technická inspekce spol. s.r.o. má platnou akreditaci pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP a pro provádění zkoušek koordinátora BOZP na staveništi (§14 a §18 zákona 309/2006 Sb.) Ing. Kolesa spolupracuje při zkouškách odborně způsobilostí fyzických osob pro vyhledávání rizik a stavebních koordinátorů. Ing. Kolesa je rovněž členem zkušební komise, která ověřuje znalosti výše uvedených fyzických osob a stavebních koordinátorů.

Radomír Novák www.radver.cz

Firma provádí prodej osobních ochranných pracovních prostředků a bezpečnostních tabulek. Firma distribuje pracovní oděvy a osobní ochranné pracovní pomůcky určené pro široké spektrum pracovních odvětví. Firma zajišťuje nejlepší zboží od různých výrobců (převážně ČR a Itálie) a dbá hlavně na funkčnost a nízkou cenu poskytovaných produktů. Nabízí mj. pracovní oděvy, pracovní obuv, pracovní rukavice a další ochranné pomůcky. Zboží je možné vyzkoušet a prohlédnout v kamenné prodejně ve Vyšních Lhotech v areálu Stavebniny Nováková, s.r.o.